Збірник наукових праць «Економічні науки». Серія «Регіональна економіка»"

http://e-region.lutsk-ntu.com.ua

 

Тематична спрямованість наукового фахового видання – спеціальності, за якими видання публікує наукові праці

051 Економіка

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

292 Міжнародні економічні відносини

072 Фінанси, банківська справа, страхування

073 Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

232 Соціальне забезпечення

242 Туризм

 

ISSN2707-6296 (Print), 2707-630X (Online)

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15521-4093ПР від 07.07.2009

 

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах:  Google Scholar; Наукова періодика України (НБУ ім. Вернадського)

 

Періодичність: 1 раз на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Кривов’язюк І.В., к.е.н., професор

Адреса редакції: вул. Львівська. 75, м. Луцьк, 43018

 Тел.: (0332) 25-40-13

 E-mail: e-region@lutsk-ntu.com.ua