Положення про рецензування

Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Процес рецензування статей, поданих до друку у збірник наукових праць Економічні науки . Серія "Регіональна економіка" проходить два етапи.

Перший етап – подана стаття має супроводжуватися рекомендацією до друку за підписом  докторів наук у відповідній галузі науки.

Другий етап – розгляд поданої статті експертами зі складу членів редакційної колегії збірника, які виносять рішення про прийняття наукової роботи до друку.

Положення про рецензування на другому етапі

  1. Рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакційної колегії.
  2. Для усіх поданих статей визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.
  3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор або заступник головного редактора збірника.
  4. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам збірника та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.
  5. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через заступника головного редактора збірника.
  6. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її опублікування.
  7. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (терміни отримання, зміст, зауваження рецензентів та кінцеве рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів.
  8. До друку приймаються лише ті статті, що є цінними з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних освітніх проблем та завдань.
  9. Кінцеве рішення щодо можливості та доцільності публікації статті приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.