Відповідальний редактор:

Ковальська Л.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету

Заступник відповідального редактора: 

Кривов’язюк І.В., к.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету

Члени редакційної колегії:

Вахович І.М., д.е.н., професор, ректор Луцького національного технічного університету

Вавдіюк Н.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету

Шубалий О.М., д.е.н., професор завідувач кафедри економіки Луцького національного технічного університету

Лютак О.М., д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету

Ковшун Н.Е., д.е.н., професор кафедри економіки підприємства, Національний університет водного господарства та природокористування

Газуда Л.М., д.е.н.професор кафедри економіки і підприємництва ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Муравйов Микола , PhD , професор Абертайський університет, Великобританія

Бобенік-Хінтосова Анета, PhD, професор Економічний університет в Братиславі, факультет бізнесу в Кошице, Словакія

Барський Ю.М., д.е.н., професор, декан географічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки

Дугінець Г.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри світової економіки Київського національного торговельно-економічного університету

Смерічевський С.Ф., д.е.н., професор, декан факультету економіки та бізнес-адміністрування Національного авіаційного університету

Забарна Е.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком ДУ «Одеська політехніка»

Рудь Н.Т., д.е.н., професор кафедри економіки Луцького національного технічного університету

Матвійчук Л.Ю., д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету

Буднікевич І.М., д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку Чернівецького національного університету

Дейнега О.В., д.е.н., проф., проректор з наукової роботи Рівненського державного гуманітарного університету

Ліпич Л.Г., д.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Луцького національного технічного університету

Кузьмак О.М., д.е.н., професор кафедри фінансів, страхування та банківської справи Луцького національного технічного університету

Ляшенко О.М., д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та забезпечення якості освіти Луцького національного технічного університету

Талавиря М.П., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії Національного університету біоресурсів і природокористування України

Князь С.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів НУ «Львівська політехніка»

Чепурда Л.М., д.е.н., професор, декан факультету харчових технологій та сфери обслуговування Черкаського державного технологічного університету