Редакційна політика збірника

Редакційна політика збірника базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав.

Збірник наукових праць Економічні науки. Серія «Регіональна економіка» є відкритого доступу: перегляд, читання, завантаження та друк є вільними. Редакція підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Доступ до змісту збірника можливий одразу після публікації паперового варіанту.

Редакційна політика журналу ставить такі зобов’язання перед авторами наукових статей:

  • автори статей повинні нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, інших відомостей статті;
  • автори статей повинні усунути всі недоліки наукової статті (за наявності зауважень);
  • автори статей не подають статтю до публікації, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації; подання статті до більш ніж одного журналу чи збірника одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним;
  • автори статей повинні правильно подавати цитування на роботи інших авторів, які присутні у науковій статті.