ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ

  • М.П. Талавиря Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Т.О. Костюк Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: продовольча безпека; економічна безпека; соціальна безпека; індикатори; інтегральний індекс; екологічна безпека;вектори.

Анотація

Актуальність досліджуваної проблематики додатково визначається потребами одночасної екологізації й соціалізації сільськогосподарського виробництва, з метою збереження навколишнього природного середовища за рахунок раціонального природо-користування та мінімізації безробіття на селі.

У статті охарактеризовано сучасний стан продовольчої безпеки. Сформульовано основні напрямки її розвитку. Детально  проаналізовано сучасний стан продовольчої безпеки в умовах нових викликів. Обґрунтовано рекомендації та організаційно-методичні підходи до розвитку продовольчої безпеки.

Опубліковано
2021-11-29