БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: банківське кредитування,, суб’єкти господарювання,, розширене економічне виробництво,, види економічної діяльності,, процес банківського кредитування,, стратегії,, інструменти,, управління,, Україна

Анотація

Війна вплинула на всі сфери діяльності фінансового сектору країни, зокрема й на кредитування. Водночас банківські установи продовжують кредитувати в умовах воєнного стану критично значимі види економічної діяльності. Все це вимагає вдосконалення управління процесом банківського кредитування, визначення стратегічних орієнтирів забезпечення його стабільності.

Визначення впливу банківського кредитування на економіку країни можливе при аналізі його взаємодії з ВВП.

Загалом протягом останніх років обсяги наданих кредитів (при зростанні ВВП) суттєвого не збільшувалися. А з 2014 року зростання стало зовсім незначним знову ж таки при постійному зростанні ВВП.

В процесі дослідження виявлено, що нині банківське кредитування виявилося не повною мірою спроможним посилювати позитивні економічні процеси. І для розширеного відтворення економіки, стимулювання кредитування запропоновані стратегії управління процесом кредитування (розвитку кредитування економіки; помірного кредитування економіки; активного кредитування економіки; диверсифікації кредитування економіки) та інструменти їх реалізації.

У статті запропоновано матрицю позиоціювання стратегій та відповідно до неї сформовано матрицю, в якій були розміщені види економічної діяльності залежно від їх частки у ВВП та обсягів кредитів, наданих в них.

Встановлено, що в секторі, якому відповідають такі показники як низька частка обсягів банківського кредитування та ВВП у розрізі видів економічної діяльності (низькі темпи зростання ВВП, падіння виробництва, небажання банків ризикувати, кредитуючи сектори економіки країни, зниження ділової активності позичальників) розмістилася переважна більшість видів економічної діяльності.

Загалом гіпертрофована структура банківського кредитування галузей економіки в умовах війни потребує прийняття та реалізації управлінських рішень, які б дозволили банкам активізовувати кредитну діяльність, а суб’єктам господарювання підвищувати рівень своєї кредитоспроможності. А це можливо лише за умови сильної економіки, відсутності корупції, монополії незахищеності прав кредиторів і позичальників, свавілля з боку суддів, непрогнозованості та неефективності податкової, бюджетної політик, непрофесійної грошово-кредитної політики тощо, які, в свою чергу, необхідно подолати після переможного завершення війни

Опубліковано
2022-12-28