ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: підприємництво,, бізнес,, суб’єкт підприємництва,, фінансові інструменти,, фінансове забезпечення,, фінансова політика

Анотація

В статті досліджено сучасний стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні. Розглянуті основні види суб’єктів підприємництва   та виділені їх характерні особливості. Виявлено основні проблеми, що стримують розвиток підприємництва в Україні, а саме: недосконалість законодавчого забезпечення, корупція, податкове навантаження, дефіцит фінансових ресурсів, низька купівельна спроможність покупців та ін.

Визначено, що для забезпечення розвитку підприємництва в країні необхідно впроваджувати ефективні фінансові інструменти на всіх рівнях господарювання. Розглянуто механізм застосування прямих та непрямих заходів державної підтримки підприємництва. Окреслено потребу вдосконалення нормативно-правової бази з метою забезпечення стійкості суб’єктів підприємництва до кризових явищ в сучасній економіці

Опубліковано
2022-12-29