СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЙОГО РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ключові слова: бренд,, брендинг,, бренд-менеджмент,, моделі бренд-менеджменту,, стратегії бренд-менеджменту,, корпоративний брендинг

Анотація

У статті розглянуто сутність понять «бренд», «брендинг» та «бренд-менеджмент» та їх взаємозв’язок. Виокремлено підходи до визначення поняття «бренд-менеджмент». Охарактеризовано основні моделі управління брендами, їх основні переваги та недоліки. Розглянуто стратегії бренд-менеджменту, які формуються на основі досліджених моделей. З’ясовано роль корпоративного бренду у формуванні лояльності споживачів. Визначено роль та значення бренд-менеджменту в діяльності підприємства

Опубліковано
2022-12-29