ПРОЦЕС УДОСКОНАЛЕННЯ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ РЕГІОНУ

Ключові слова: процес, управління, бренд-менеджмент, регіон, соціо-еколого-економічна система, індикатори, інструменти, споживач, привабливість території, конкурентоспроможність.

Анотація

В статті розроблено процес удосконалення бренд-менеджменту регіону. Запропоновано етапи процесу, якими є: концепт бренд-менеджменту регіону, діагностика соціо-еколого-економічного розвитку регіону, визначення цільової аудиторії брендингу, формування системи індикаторів оцінки ефективності бренд-менеджменту території, рендеринг території, розробка стратегії створення та просування бренду, визначення інструментів реалізації стратегії створення та просування бренду, оцінка ефективності реалізації стратегії створення та просування бренду. Обґрунтовано, що запропонований процес удосконалення бренд-менеджменту регіону дозволить сформувати конкурентні переваги, виявити активності забезпечення конкурентоспроможності регіону, забезпечити високий рівень соціо-еколого-економічного розвитку території та стійкі позиції у ринковому середовищі

 

 

Опубліковано
2023-12-08