ЦИФРОВІЗАЦІЯ І СТРАТЕГІЧНА ГНУЧКІСТЬ – РЕЦЕПТ ДЛЯ РОЗРОБКИ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Ключові слова: цифровізація, стратегічна гнучкість, інноваційні стратегії, розвиток бізнесу, Business Model Canvas, матриця вибору стратегії розвитку бізнесу.

Анотація

В статті досліджено вплив цифровізації та стратегічної гнучкості на розробку інноваційних стратегій розвитку бізнесу сучасних компаній. Аналіз змісту наукових праць вчених виявив недостатню увагу до вивчення питань взаємозв’язку цифровізації та стратегічної гнучкості як основи для вирішення стратегічних завдань розвитку бізнесу. В роботі визначено доцільність здійснення цифрових трансформацій в сфері стратегічного управління. Розкрито концептуальні взаємозв’язки цифровізації, стратегічної гнучкості та розвитку бізнесу. Узагальнено призначення Business Model Canvas для забезпечення розвитку бізнесу. Запропоновано матрицю вибору інноваційних стратегії розвитку бізнесу із врахуванням траєкторії цифровізації та рівня гнучкості бізнесу, що забезпечуватиме його сталий розвиток у майбутній перспективі.

Біографія автора

Кривов’язюк І.В., Луцький національний технічний університет

к.е.н., професор

https://orcid.org/0000-0002-8801-4700

krivovyazukigor@gmail.com

 

 

Опубліковано
2023-12-11