РОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ В ЕРУ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Ключові слова: міжнародний стратегічний альянс, цифрова трансформація, ІТ-компанії, форми співпраці, стратегічне партнерство, розвиток.

Анотація

Метою дослідження є вивчення ролі стратегічних альянсів в умовах цифрових трансформацій бізнесу.

Фундаментальні та швидкі зміни в ринковому середовищі все частіше ставлять під сумнів існуючі уявлення про роль стратегічних альянсів. Однією з найбільш суттєвих змін, яка формує розвиток бізнесу, є його цифрова трансформація, яка вибудувала базис для створення інновацій, побудови нових цифрових бізнес-моделей, сприяла поширенню прогресивних організаційних змін та підвищенню ефективності бізнесу. Особливе значення в цьому процесі несе ініціатива ІТ-компаній, об’єднання найкращих практик бізнес-моделювання, інновацій та цифровізації бізнесу. В сучасних умовах традиційні системи міжфірмової співпраці та координації відносин вимагають перегляду з метою швидшого реагування на зміну очікувань, вимог та характеристик стратегічних партнерів по бізнесу.

В ході критичного аналізу змісту наукових публікацій вчених сучасності, які досліджували поведінку, особливості діяльності та значення стратегічних альянсів встановлено, що роль стратегічних альянсів в умовах цифрових трансформацій не зникає, а несе нові переваги, вимагаючи максимізації віддачі від більш динамічних партнерських відносин, з одного боку, та довгострокових відносин, необхідних для розвитку інноваційних моделей з іншого, що потребує більш глибокого вивчення таких переваг.

Аналіз динаміки кількості укладених угод у сфері стратегічного партнерства в період 2014-2023 рр. демонструє їх збільшення починаючи з 2017 р., що зумовило активізацію цифрових трансформацій бізнесу. В той самий час, отримані результати демонструють зростання ролі співробітництва між компаніями, яке характеризується взаємоузгодженим управлінням, пошуком взаємних вигід і створенням нової цінності для кожного з учасників стратегічного партнерства.

В ході подальших досліджень встановлено, що роль стратегічних альянсів в умовах цифрових трансформацій бізнесу полягає у забезпеченні стратегічної гнучкості за умов безперервності цифрових трансформацій, покращенні конкурентних позицій на ринку, підвищенні їх інноваційності та ефективності, покращенні організаційної стійкості та здатності компаній до навчання, створення можливостей отримання синергетичного ефекту. Це розвиває здатність компаній керувати змінами проактивно, сприяє спільному вирішенню стратегічних завдань і цілей компаній-партнерів, надає значно більші можливості для розвитку інноваційних процесів через розробку та впровадження нових методів і форм роботи, нових рішень у секторах економіки, інновацій в управлінні, сприяє виживанню в ринковому конкурентному середовищі та є важливим конкурентним імперативом забезпечення загальної довгострокової цифрової трансформації.

Біографії авторів

Брітченко І.Г., Університет менеджменту безпеки в Кошиці, Словаччина

Doctor of Economics, Professor

https://orcid.org/0000-0002-9196-8740

ibritchenko@gmail.com

 

Кривов’язюк І.В., Луцький національний технічний університет

Kryvovyazyuk I.V., Candidate of Economic Sciences, Professor

https://orcid.org/0000-0002-8801-4700

krivovyazukigor@gmail.com

 

Опубліковано
2023-12-11