СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ

  • Кривов’язюк Б.І. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: управління розвитком, стратегія, суб’єкти підприємництва, бізнес-середовище

Анотація

В статті розкрито стратегічні аспекти розвитку суб’єктів підприємництва в сучасному бізнес-середовищі. Уточнено сутність поняття «стратегія розвитку суб’єктів підприємництва». Визначено систему взаємозв’язків між потенційними і реальними можливостями бізнесу та розробкою стратегій розвитку суб’єктів підприємництва в умовах мінливості бізнес-середовища. В процесі вибору стратегії розвитку наголошено на необхідності врахування етапу життєвого циклу, на якому перебуває суб’єкт підприємництва. В контексті викликів сучасного бізнес-середовища запропоновано наступні стратегії розвитку суб’єктів підприємництва, що матимуть інноваційне спрямування: заохочення культури інновацій, інвестиції в дослідження та розробки, відкриті інновації та співпраця, використання нових технологій, гнучкий підхід до операцій, клієнт-орієнтовані інновації. Подальші дослідження в цьому напрямку важливо сфокусувати на вивчення особливостей управління інтегрованим розвитком суб’єктів підприємництва.

Біографія автора

Кривов’язюк Б.І., Луцький національний технічний університет

аспірант

https://orcid.org/0009-0004-8007-177X

bogdan_kriv@ukr.net

 

 

Опубліковано
2023-12-11