РИНКОВА КАПІТАЛІЗАЦІЯ КОМПАНІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Ключові слова: ринкова капіталізація, вартісна концепція, цінність, бізнес-модель, грошовий потік, оцінка

Анотація

Ринкова капіталізація компаній завжди виступала об’єктом прискіпливої уваги як зі сторони власників, так і зі сторони потенційних інвесторів, котрі, в своїх алгоритмах поведінки, часто керуються моментами важливості створення компанією майбутньої вигоди. Досить часто за високими показниками ринкової капіталізації не стоять об’єктивні причини, що могли б спричинити зростання вартості компаній. Будь-яка вартість має свою цінність, а цінність це те, що здатне приносити користь. Тому за власником компанії стоїть ціль використання активів продуктивно та з користю для того, щоб примножувати залучений капітал і диверсифікувати лінійку продуктів створених з доданою варстістю. Вартість не може з’явитися спонтанно. Насправді, за будь-якою цінністю стоять люди та ресурси, які в симбіозі здатні творити благо, яке за принципом синергізму принесе користь. Цінність операційної діяльності компанії визначається наявністю бізнес-моделі, яка здатна генерувати позитивний грошовий потік. Завдяки бізнесовим моделям компаній можна частково вирішити проблему встановлення їх адкватної справедливої вартості. 

Біографія автора

Фесіна Ю. Г., Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

https://orcid.org/0000-0003-3366-6071

y.fesina@lntu.edu.ua

 

 

Опубліковано
2023-12-12