ГЕНЕЗИС НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ»

Ключові слова: фінансовий механізм, механізм, поняття, історія, система, чинники, підходи, процес

Анотація

Стаття присвячена розвитку концепції “фінансового механізму”, посилаючись на різні економічні дискусії. У праці простежується виникнення ключової концепції становлення фінансового механізму як категорії, виокремлюються цілі дослідження та презентуються його результати.

Основна мета дослідження – розпізнавання історичної еволюції терміну «фінансовий механізм» у науковій спільноті та розумінні його складових. Використовуються загальнонаукові підходи та методи, що базуються на сучасних наукових принципах економіки, такі як аналіз, синтез, порівняльний та логічний методи. Результати досліджень визначають походження терміну “фінансовий механізм” у ранніх економічних концепціях, пов’язаних з механікою, а також філософських шкіл XVІ–XVIII століть. Дослідження також виявляє вплив фінансових механізмів на економічну стабільність та загальне благополуччя суспільства, показуючи їхню ключову роль у подоланні економічних криз та сприянні сталому зростанню. Висновки статті підкреслюють необхідність адаптивних та стійких фінансових механізмів для керування складністю сучасних економічних викликів.

Розуміння історичної траєкторії цієї концепції надає цінні уявлення для керівників та економістів у зусиллях досягнення сталого та інклюзивного економічного розвитку. Загалом, стаття ставить перед собою завдання розкрити вічну еволюцію концепції «фінансового механізму», що відображає важливу взаємодію між економічною теорією та практикою та допомагає управляти складністю сучасних фінансових реалій.

Біографії авторів

Дорош В.Ю., Луцький національний технічний університет

к е.н., доцент

https://orcid.org/0000-0002-4111-9337

viktoriia_dorosh@lutsk-ntu.com.ua

 

Жилюк І.С., Луцький національний технічний університет

здобувач

https://orcid.org/0009-0004-7489-5481

ivan.zhyliuk@gmail.com

education seeker

 

Опубліковано
2024-01-08