СТАН ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

  • Кривов’язюк І.В. Луцький національний технічний університет
  • Заблоцька І.Л. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: житлове будівництво, регіональна нерівність, забезпечення населення житлом, соціально-економічна стабільність, регіони України

Анотація

В статті актуалізовано проблематику дослідження сфери житлового будівництва в регіонах України. На основі результатів аналізу змісту публікацій вчених сучасності розкрито пріоритетні напрямки досліджень у визначенні стану житлового будівництва в регіонах України. Вивчено стан житлового будівництва в регіонах України. Систематизовано проблеми житлового будівництва в регіонах України. Запропоновано напрямки покращення стану житлового будівництва

Опубліковано
2020-01-29