КЛЮЧОВІ ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРТСВА В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  • Морохович В.С. Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
  • Газуда С.М. Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Ключові слова: індикатори розвитку, готельне господарство, готелі та аналогічні засоби розміщування, готельні послуги, коефіцієнт місткості

Анотація

В статті проаналізовано сучасний стан готельного бізнесу Закарпаття. Досліджено рейтинг Закарпатської області серед інших адміністративно-територіальних одиниць України за показниками експлуатаційної програми. Проаналізовано коефіцієнт використання місткості та показники доходу від наданих готельних послуг

Опубліковано
2020-01-29