ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

  • Н.М. Галазюк Луцький національний технічний університет
  • О.М. Зелінська Луцький національний технічний університет
Ключові слова: світова фінансова система, фінансова глобалізація, фінансове середовище, глобальний капітал, національна фінансова система

Анотація

Сучасна наукова література представлена ​​цілим рядом дослідницьких праць, пов'язаних з формуванням, трансформацією і зміцненням конструкції світової фінансової архітектури, проте вони нерідко носять безсистемний і миттєвий характер з явним політизованим відтінком. У зв'язку з цим, питання аналізу і системного концептуального осмислення перспектив розвитку світової фінансової системи на сучасному етапі розвитку глобальної економіки є різнорідними за своєю теоретико-методологічною основою: в науково-дослідному і експертному співтоваристві існують принципово неузгоджені теоретичні та практичні відмінності в підходах, що обумовлює необхідність в аргументації мети і завдань даного дослідження.

Опубліковано
2020-12-29