ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА” НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ТА МЕТОДИ ЇЇ ОЦІНКИ

  • Л.Л. Ковальська Луцький національний технічний університет
  • К.Б. Богач Луцький національний технічний університет
Ключові слова: фінансова спроможність, підприємcтво, підприємство на регіональному рівні, чинники впливу на фінансову спроможність підприємства

Анотація

Метою даної статті є подальший розвиток фінансової теорії дослідження регіону яка пов’язана з уточненням сутності поняття “фінансова спроможність” та її застосування як стійку економічну оцінку бюджету регіону.

В ході даного дослідження було використано такі методи: узагальнення (при уточненні змісту поняття “фінансова спроможність”), групування (при визначені та розподілу чинників впливу на фінансову спроможність), порівняльного підходу (під час вивчення основних підходів до трактування суті поняття “фінансова спроможність”); метод синтезу (для визначення сутності поняття “фінансова спроможність” шляхом поєднання різних підходів до трактування даного поняття).

В результаті дослідження було обгрунтовано та удосконалено сутність поняття “фінансова спроможність” по відношенню до бюджету регіону. Метод синтезу щодо визначення суті поняття “фінансова спроможність” дозволив виокремити статичну забезпеченість та динамічну забезпеченість, що дало змогу розкрити змістовність поняття, що вивчається. Тоді як порівняльний підхід допомагає розкрити недоліки поділу поняття “фінансова спроможність” на дані стани, що виражається у неможливість оцінки ступеня ліквідності і фінансової стійкості, а також динаміки фінансових показників.

Опубліковано
2020-12-29