АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • Т.О. Полянська Луцький національний технічний університет
  • С.В. Полянський Волинський національний університет імені Лесі Українки
  • Н.В. Свередюк Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: земельні ресурси, структура земельного фонду, розораність сільськогосподарських угідь, ґрунти, чинники ґрунтоутворення, рілля

Анотація

У статті подано результати теоретичного та аналітичного дослідження різноманітності ґрунтового покриву, розвиток якого визначають такі чинники ґрунтоутворення, як рослинність, клімат, ґрунтоутворюючі та підстилаючі породи, рельєф, виробнича діяльність людини. Проаналізована динаміка структури землекористування адміністративно-територіальних одиниць Волинської області за останні десятиліття. Досліджено рівень ефективності використання сільськогосподарських угідь в районах на основі аналізу їх площ та рівня розораності, що дало змогу провести їх групування.

Запропоновано стратегічні пріоритети щодо підвищення ефективності використання земельних ресурсів. В основу огляду попередніх напрацювань покладено картографічний метод дослідження. Охарактеризовано результати досліджень проблеми раціонального використання та охорони земель у Волинській області.

Опубліковано
2020-12-29