ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ЗЕРНА

  • О.М. Зелінська Луцький національний технічний університет
  • В. Іванішів Луцький національний технічний університет
Ключові слова: світовий ринок зерна, вітчизняний ринок зерна, сільське господарство, зернові культури, посівна площа, експорт зерна

Анотація

Сьогодні в сучасній науковій літературі присутній ряд дослідницьких праць, пов'язаних з особливостями  формування та функціонування світового ринку зерна. Ринок зерна відіграє вагому роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки. У зв'язку з цим, питання аналізу і системного концептуального осмислення організаційно-економічних основ та перспектив розвитку світового ринку зернових на сучасному етапі розвитку глобальної економіки є різнорідними за своєю теоретико-методологічною основою: в науково-дослідному і експертному співтоваристві існують принципово неузгоджені теоретичні та практичні відмінності в підходах, що обумовлює необхідність в аргументації мети і завдань даного дослідження.

Опубліковано
2021-11-29