ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • Т.Л. Зубко Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: інноваційний розвиток, інструменти, торгівля, підприємства, євроінтеграція

Анотація

Торгівля розвивається швидкими темпами як у світі, так і в Україні, що пов`язано не тільки з інвестиціями, але й з інноваціями. Тому вивчення та узагальнення досвіду їх застосування є актуальним. У статті розглянуто теоретичні положення та практичний інструментарій залучення інновацій на торговельних підприємствах. Розглянуто види інновацій та відповідні їм стратегії. В статті також досліджено особливості інноваційної діяльності торгівельних підприємств. Удосконалено класифікацію базових  інноваційних стратегій, які формуються залежно від положення організації на ринку та значущості інноваційного потенціалу.

Опубліковано
2021-11-29