МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ В ІТ-БІЗНЕСІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

  • І.В. Кривов’язюк Луцький національний технічний університет
Ключові слова: міжнародний стратегічний альянс (МСА), інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), ІТ-бізнес, регіональний аспект

Анотація

В статті вирішено складне наукове завдання – поглиблення дослідження регіональних аспектів ІТ-бізнесу, що здійснюється в межах міжнародних стратегічних альянсів. Критичний аналіз наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних учених сучасності дозволив розкрити особливості співпраці міжнародних стратегічних альянсів у сфері ІТ-бізнесу, визначити важливість і вагомість ролі регіональних альянсів. Проаналізовано показники розвитку ІТ-бізнесу в період поширення пандемії COVID-19 та визначено розподіл ринку інформаційно-комунікаційних технологій за регіонами світу, визначено перспективність розвитку цього ринку для компаній країн Близького Сходу. Розкрито регіональний розподіл стратегічних альянсів в країнах ЄС. Виявлено тенденцію децентралізації у формуванні європейського ринку стратегічних альянсів у період, що передує поширенню пандемії COVID-19. Вказано на важливість врахування системи факторів мотивування створення та розвитку міжнародних стратегічних альянсів у ІТ-сфері.

Опубліковано
2021-11-29