МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

  • В.О. Морохова Луцький національний технічний університет
  • О.В. Бойко Луцький національний технічний університет
  • І.Ф. Лорві Луцький національний технічний університет
Ключові слова: маркетинг, інновації, маркетинг інновацій, інноваційна діяльність, потреби споживачів, прогнозування попиту, конкурентні переваги, маркетингова інноваційна стратегія

Анотація

У статті розглянуто питання маркетингового забезпечення інноваційної діяльності підприємств на засадах побудови ефективної системи маркетингу інновацій. Систематизовано дослідження вітчизняних науковців стосовно особливостей маркетингу інновацій як комплексного інструменту досягнення стратегічних цілей підприємства. Визначено комплекс завдань маркетингу інновацій, які об’єднано в три групи: стратегічні, тактичні та оперативні. Доведено практичну значимість маркетингу інновацій в обслуговуванні процесу розробки та реалізації інновацій.

Опубліковано
2021-11-29