РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  • Н.Т. Рудь Луцький національний технічний університет
Ключові слова: регіон, регіональна інноваційна система, діагностика, етапи, напрямки, індикатори.

Анотація

В статті наведено приклади деяких регіонів України, які уже впродовж десяти років створюють інноваційні системи. В основу розробленої методики діагностики покладені міжнародні, російські і українські методології, методи і методики.

Для побудови методики виділено елементи оцінки, за якими формуються аналітичні матриці. Методика діагностики науково-інноваційного ресурсу і освітнього потенціалу розглядається як один із засобів формування інноваційної системи регіону.

Використання методики діагностики стану науково-інноваційної діяльності у регіоні дозволяє більш ефективно здійснювати базові функції управління: мотивацію, контроль і організацію діяльності, а також спеціальні функції управління – виявлення потенціалу і ресурсу для інноваційного розвитку регіону.

Опубліковано
2021-11-29