КУЛЬТУРА ТА ЕТИКА КЕРІВНИКА В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

  • Д.В. Смолич Луцький національний технічний університет
Ключові слова: культура, етика, загальна культура, професійна культура, корпоративна культура

Анотація

У статті розглянуто роль культури та етики в управлінні організацією. Досліджено сутність поняття управлінська культура, визначенні структурні елементи загальної та професійної культури керівника. Досліджено зв’язок між культурою керівника та корпоративною культурою організації. З’ясовано об’єктивний та суб’єктивний характер культури управління. Охарактеризовано основні структурні елементи управлінської культури. Розглянуто особливості формування управлінської культури майбутніх українських керівників нової генерації.

Опубліковано
2021-11-29