ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ МЕНЕДЖЕРІВ

Ключові слова: вигорання,, професійне вигорання,, професійне вигорання менеджерів,, діагностика професійного вигорання

Анотація

Стаття присвячена вивченню підходів до діагностики професійного вигорання менеджерів. Розглянуто сутність професійного вигорання та сформульовано визначення  професійного вигорання менеджера. Вивчено методики діагностики рівня професійного вигорання працівників різних сфер діяльності та визначено можливість їх застосовування для оцінки рівня професійного вигорання менеджерів. Окреслено шляхи удосконалення методів діагностики професійного вигорання менеджерів

Опубліковано
2022-12-28