ПЕРСПЕКТИВИ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: інфраструктурне забезпечення перспективи розвитку,, сільські території,, аграрне господарювання,, аграрне підприємництво,, збалансований розвиток території

Анотація

У статті висвітлено перспективні аспекти інфраструктурного забезпечення розвитку територій сільської місцевості. Акцентовано увагу на  необхідності формування дієвої системи інфраструктурного забезпечення сільських територій, яка базуватиметься на поєднанні і взаємозумовленості низки пріоритетних сфер і видів діяльності, що справляють вагомий вплив на економічний розвиток досліджуваних територій. Відмічено, що просторова організація виробництва, в сучасних умовах господарювання окреслюється не тільки акцентом на розвиток окремої сфери, але й територіальної економічної системи, що дає змогу розвитку території, в цілому й пріоритетного виду економічної діяльності, зокрема

Біографія автора

Вікторія Андріївна Герцег , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірантка кафедри економіки і підприємництва

Опубліковано
2022-12-28