КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: соціальна економіка,, соціальне партнерство,, сталий розвиток,, соціально-економічна політика,, принципи соціальної економіки

Анотація

В статті розглянуто сучасні особливості формування соціальної економіки в контексті реалізації завдань сталого розвитку. Визначено специфіку впливу економічних факторів на розвиток соціальних процесів та особливості формування соціальної економіки в Україні, як ключової складової соціально-економічного розвитку суспільства. Доведено, що соціальна спрямованість економічної діяльності можлива лише за умови регулятивної діяльності з боку держави та за наявності у неї відповідного дієвого інструментарію впливу на економічні процеси, котрі напряму стосуються соціальних інтересів населення. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на забезпечення підвищення ефективності функціонування соціальної економіки в Україні шляхом вдосконалення діяльності соціальних інституцій та регулятивної політики держави у сфері соціально-економічного розвитку країни загалом. Визначено ключові напрямки подальшої інтеграції принципів соціальної економіки в систему державного управління та впровадження соціального партнерства, як однієї з найбільш успішних форм взаємодії соціально-економічних систем

Опубліковано
2022-12-28