ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: бізнес-план,, процес бізнес-планування,, підприємницька ідея,, бізнес-проєкт,, ефективність

Анотація

Мета нашого дослідження полягає в вивченні основних понять, що стосуються процесу бізнес-планування, яке впроваджується для підвищення ефективності підприємницької діяльності. В статті зазначено важливу роль процесу бізнес-планування, яке є головним елементом загальновживаної системи планування на сучасних підприємствах, що функціонують в жорстких конкурентних умовах. Як відомо, процес бізнес-планування передбачає написання бізнес-плану підприємства.

В свою чергу, в роботі зазначено, що бізнес-план – це деталізований документ, який дає змогу чітко розуміти всі характерстики та особливості реалізації підприємницької ідеї через впровадження інвестиційного проєкту та виявляти оптимальні джерела фінансування для отримання позитивного ефекту.

В статті також відзначено, що процес бізнес-планування є надзвичайно важливим та життєво необхідним для забезпечення ефективної підприємницької діяльності:

  • для інвесторів та власників бізнесу як головний світоч їх діяльності;
  • можливих контрагентів, потенційних споживачів чи майбутніх співробітників, з якими можна будувати бізнес;
  • потенційно-можливих та реальних інвесторів, які забезпечать фінансування майбутнього бізнесу;
  • для керівної ланки управління при виконанні ними їх головних функцій тощо
Опубліковано
2022-12-29