ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: цифрова економіка,, управління персоналом,, система управління персоналом,, трансформація економічних відносин

Анотація

У статті розглянуто сучасні підходи до формування ефективної системи управління персоналом виробничого підприємства, котрі формуються на засадах широкого застосування нових інформаційних та цифрових технологій у виробничому процесі. Визначено, що формування цифрової економіки має наслідком трансформацію загальної системи виробничих відносин, в тому числі – у сфері праці, внаслідок чого змінюються умови праці та виникають нові форми зайнятості працівників. Усе це має наслідком суттєве ускладнення системи управління персоналом та призводить до необхідності розширення оперативного контролю за виконанням виробничих завдань з боку управлінського контуру суб’єкта господарювання. Доведено, що ключовим елементом, котрий дозволяє вирішувати зазначені проблеми, стає широка інтеграція в систему управління персоналом підприємства нових цифрових програмних рішень, котрі здатні ефективно взаємодіяти з виробничими мережами і функціонувати в режимі онлайн у якості контролюючих елементів управлінського контуру на усіх рівнях бізнес-процесів підприємства. Визначено, що підвищення ефективності системи управління персоналом на сучасному підприємстві неможливе без впровадження цифрових технологій не лише у виробничий процес, але й у систему управління персоналом суб’єкта господарювання загалом. Доведено, що застосування спеціалізованих інформаційних рішень в процесі формування інтегрованих цифрових систем управління персоналу підприємства є об’єктивною необхідністю в сучасних умовах господарювання і саме воно визначає ефективність реалізації управлінських функцій менеджментом підприємства

Опубліковано
2022-12-29