МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

  • А.О. Тендюк Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-9002-1184
  • Л.В. Стрижеус Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-1007-8798
  • Ю.Ю. Бондарович Луцький національний технічний університет
Ключові слова: бізнес процес,, ефективність,, індикатори ефективності,, показники якості бізнес-процесів

Анотація

Стаття присвячена розгляду методичних підходів до оцінки якості та ефективності бізнес-процесів. Розглянуто важливість управління бізнес-процесами в організації. Доведено актуальність формування ефективних моделей оцінки якості та ефективності бізнес-процесів на підприємстві. Здійснено аналіз  методичних підходів до оцінки ефективності бізнес процесів  в організації та обґрунтовано доцільність використання комплексного підходу. Деталізовано переваги  існуючих моделей оцінки бізнес-процесів та обґрунтовано доцільність застосування комплексної моделі оцінки, що ґрунтується на визначенні рівня зрілості, якості ресурсного забезпечення та оптимізації часових характеристик основних та допоміжних бізнес-процесів. Доведено, що запропонована модель оцінки дозволить забезпечити комплексність та сприятиме зростанню рівня ефективності бізнес-процесів

Опубліковано
2022-12-29