ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РЕГІОНУ ЗА СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ

Ключові слова: соціальна відповідальність,, регіон,, соціальна складова,, екологічна складова,, економічна складова,, Волинська область

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні методичного підходу та проведенні оцінки рівня соціальної відповідальності на прикладі окремого регіону (Волинської області). Враховуючи комплексність соціальної відповідальності, оцінку її рівня для окремого регіону запропоновано проводити на основі системи показників-індикаторів, згрупованих за трьома критеріями: економічна складова, соціальна складова та екологічна складова. Для інтегральної оцінки рівня соціальної відповідальності для окремих компонент та в цілому по усіх компонентах запропоновано використовувати середню арифметичну зважену значень показників-індикаторів. Зроблено висновок про необхідність активізації зусиль регіональних органів влади, бізнесу та населення для підвищення рівнів екологічної та економічної складових соціальної відповідальності, а також продовжувати забезпечувати зростання рівня її соціальної складової

Опубліковано
2022-12-29