ДЕТЕРМІНАНТИ ПРИСКОРЕННЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: цифрова економіка, цифрова трансформація, євроінтеграція, інформаційні технології, стандарти цифрової економіки.

Анотація

У статті розглянуто сучасні детермінанти прискорення розвитку цифрової економіки в контексті посилення процесів євроінтеграції України. При цьому визначено, що зростання значення цифрових технологій у сучасному суспільстві ставить завдання ефективного розкриття факторів, які визначають успішність цифрової трансформації економічної системи, особливо у контексті взаємодії з європейськими структурами. Розглянуто вплив таких детермінантів, як інноваційність, освіта, правова база, технологічна інфраструктура та економічна політика на прискорення темпів цифрового розвитку. Проаналізовано приклади країн, які успішно пройшли етап інтеграції в європейський цифровий простір. Зокрема, розглянуто специфіку застосування найбільш ефективних заходів для забезпечення досягнення успішної цифрової трансформації. Досліджено вплив регулюючих механізмів та стандартів Європейського союзу на цифровий розвиток країн-кандидатів до членства в ЄС.

Біографії авторів

Дзямулич М І., Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

https://orcid.org/0000-0003-3714-5062

m.dziamulych@lntu.edu.ua

 

Рейкін Ю.Ю., Луцький національний технічний університет

аспірант

https://orcid.org/0009-0002-0988-7990

yurii.reikin@wog.ua

 

Опубліковано
2023-12-26