ОЦІНКА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СОЛІДАРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ІНДЕКСУ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ

Ключові слова: соціальна економіка, солідарна економіка, соціальний прогрес, індекс соціального прогресу, Україна, оцінка розвитку

Анотація

Мета статті полягає в проведенні оцінки розвитку соціальної та солідарної економіки в Україні на основі індексу соціального прогресу та виявлення основних чинників, які впливають на ці процеси. Для оцінки розвитку соціальної та солідарної економіки важливо орієнтуватися на систему показників, які дозволять різносторонньо оцінити вплив різних чинників на цю сферу. Враховуючи нестабільність офіційної статистичної бази, зміни пріоритетів державної політики для проведення оцінки рівня розвитку соціальної та солідарної економіки доцільно використовувати Індекс соціального прогресу (Social Progress Index), який щорічно оприлюднюється некомерційною рейтинговою організацією Social Progress Imperative.

Аналіз динаміки індексу соціального прогресу проказав, що Україна після початку агресії росії погіршила свої позиції, але у 2021-2022 рр., незважаючи на негативні наслідки пандемії коронавірусу та початок повномасштабної війни, покращила ситуацію, адже в цей період зросла роль держави для вирішення соціальних проблем. На основі кореляційно-регресійного аналізу виявлено, що для підвищення рівня розвитку соціальної та солідарної економіки через зростання Індексу соціального прогресу важливо забезпечувати зростання ВВП у порівняних цінах. Це дозволить залучити додаткові фінансові ресурси до державного бюджету, збільшити рівень зайнятості населення, ефективність бізнесу, а також спрятиме подальшому збільшенню державної соціальної підтримки та розвитку соціальної відповідальності бізнесу.

Біографії авторів

Шубалий О.М., Луцький національний технічний університет

д.е.н., професор

https://orcid.org/0000-0002-9131-1896

shubalyi@ukr.net

Гордійчук Ю.Р., Луцький національний технічний університет

аспірант кафедри економіки

https://orcid.org/0000-0002-9033-8018

77yugo77@gmail.com

Опубліковано
2023-12-26