ОЗНАКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ТОРГІВЛІ

  • Русин-Гриник Р.Р. Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0003-2895-6437
  • КосарєвМ.Ю. Національний університет «Львівська політехніка»
  • Свірський Ю.В. Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: інформаційне забезпечення, торгівля, логістика, автоматизовані системи, інформаційні рішення.

Анотація

Наукові дослідження у розвитку інформаційного забезпечення логістичних процесів у торгівлі стають ключовим інструментом для розробки стратегій, які сприятимуть ефективному використанню технологій, оптимізації логістичних процесів та підвищенню конкурентоспроможності у глобальному бізнес-середовищі.Обгрунтовано, що розвиток інформаційного забезпечення логістичних процесів у торгівлі включає в себе низку ознак, які сприяють ефективному управлінню ланцюгами постачання та забезпечують оптимальну роботу всіх логістичних компонентів.Під розвитком інформаційного забезпечення логістичних процесів у торгівлі доцільно розуміти комплексну динамічну трансформацію технологічних, автоматизаційних, та інтеграційних засобів та підходів, що спрямовані на оптимізацію та підвищення ефективності логістичних процесів у сфері торгівлі. Цей процес включає в себе впровадження автоматизованих систем управління, використання Інтернету речей для моніторингу та збору даних, застосування хмарних технологій для зберігання та обміну інформацією, використання аналітики та штучного інтелекту для прийняття інформованих рішень.

Біографії авторів

Русин-Гриник Р.Р., Національний університет «Львівська політехніка»
КосарєвМ.Ю., Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант

Koss1234@gmail.com

 

Свірський Ю.В., Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант

yurii.v.svirskyi@lpnu.ua

 

Опубліковано
2024-01-14