ТУРИЗМ ЯК ІНДИКАТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

  • Погуда Н.В. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: туризм, індикатор, валовий внутрішній продукт, індекс розвитку

Анотація

У статті розглянуто сучасні індекси оцінки розвитку економіки країни. Проаналізовано динаміку валового внутрішнього продукту та динаміку зростання доходів від надання туристичних послуг. Встановлено, що між показником ВВП та розвитком туризму існує тісний зв'язок. Визначено необхідність розвитку туризму як індикатора розвитку економіки

Опубліковано
2020-01-29