КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕ

  • Ο.В. Баула Луцький національний технічний університет
Ключові слова: відкриті інновації, міжрегіональне співробітництво, управління інноваційними процесами, інтеграція

Анотація

В статті обґрунтовано актуальність активізації міжрегіонального співробітництва у інноваційній сфері, оскільки вона сприяє нівелюванню диспропорцій інноваційного розвитку в країні, а також формуванню ефективного та цілісного інноваційного простору. Обґрунтовується, що ефективність управління інноваційними процесами на регіональному рівні залежить від обліку змін, що відбуваються на макрорівні, а саме від обраної моделі інноваційного розвитку. Досліджено позиції України за складовими елементами Глобального інноваційного індексу за період 2015-2019 рр. Зважаючи на вузькі місця у вітчизняному інноваційному розвитку зазначено, що доцільним є впровадження передового світового досвіду міжрегіонального інноваційного співробітництва. Окреслено принципи міжрегіональної інтеграції інноваційних процесів.

Опубліковано
2020-12-28