ДО ПИТАННЯ СУТНІСНОГО І ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • Леся Михайлівна Газуда ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
  • Святослав Мирославович Пінцак ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
  • Світлана Юріївна Сойма ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Ключові слова: аграрне підприємництво, аграрне право, аграрний бізнес,, фермерське господарювання,, сільське господарство.

Анотація

У статті висвітлено наукові підходи до тлумачення поняття аграрного підприємництва як специфічного виду економічної діяльності в умовах ринкового господарювання, розвиток якого дає значний поштовх економічному зростанню країни та її регіонів. Окреслено економічні і правові відносини у сфері ведення сільського господарства. Виокремлено підходи до обґрунтування класифікацій суб’єктів аграрних правовідносин, заснованих на різних формах власності, за сферою і предметом діяльності.

Біографії авторів

Леся Михайлівна Газуда, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

д.е.н., професор, кафедра економіки і підприємництва

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Святослав Мирославович Пінцак, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

аспірант кафедри економіки і підприємництва,

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Світлана Юріївна Сойма , ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.е.н., доцент, кафедра бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Опубліковано
2020-12-29