ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ: ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ НАРОЩЕННЯ

  • Л.Л. Ковальська Луцький національний технічний університет
  • К.І. Оксенюк Луцький національний технічний університет
  • Н.М. Готько ВП НУБіП України "Мукачівський аграрний коледж"
Ключові слова: потенціал, регіон, підприємницький потенціал, фінансовий потенціал, інноваційний потенціал, інфраструктурний потенціал, трудовий потенціал

Анотація

У статті подано авторський підхід до аналізу та оцінки підприємницького потенціалу регіону. Виділено такі етапи оцінки підприємницького потенціалу регіону: визначення мети, об’єкта та завдань оцінки підприємницького потенціалу регіону; вибір методів оцінки; вибір напрямів оцінювання; вибір системи показників оцінки підприємницького потенціалу регіону; комплексна оцінка підприємницького потенціалу регіону; розробка напрямів нарощення підприємницького потенціалу регіону. Запропоновано напрями забезпечення розвитку підприємницького потенціалу регіону.

Біографія автора

Н.М. Готько, ВП НУБіП України "Мукачівський аграрний коледж"

к.е.н., спеціаліст вищої категорії, викладач бухгалтерсько-економічних дисциплін ВП НУБіП України "Мукачівський аграрний коледж"

Опубліковано
2020-12-29