СОЦІАЛЬНА ЛОГІСТИКА І РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ТОЧКИ ДОТИКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ

  • І.В. Кривов’язюк Луцький національний технічний університет
  • Ю.В. Волинчук Луцький національний технічний університет
Ключові слова: соціальна логістика, об’єднані територіальні громади, децентралізація, сталий розвиток, дерево проблем, оптимізація ресурсів

Анотація

В даній статті вирішено складне наукове завдання – поглиблення існуючих теоретико-методичних положень і надання практичних рекомендацій, спрямованих на оптимізацію протікання внутрішньо-суспільних процесів під час управління об’єднаними територіальними громадами. Шляхом критичного аналізу наукових публікацій учених сучасності розкрито підходи щодо тлумачення та уточнено сутність поняття “соціальна логістика” в контексті вирішення соціально-територіальних проблем регіонів. Проаналізовано показники розвитку провідних об’єднаних територіальних громад регіонів України. Встановлено, що високорозвинені громади переважно тяжіють до середніх і великих міст, або ж мають прикордонне місце розташування. SWOT-аналіз розвитку об’єднаних територіальних громад регіону виявив, що використання їх можливостей поряд з використанням методів децентралізованого управління здатне підсилювати сильні сторони та вирішувати наявні їх соціально-економічні проблеми. Застосування проблемно-цільового підходу в управлінні об’єднаними територіальними громадами забезпечує цільове спрямування соціальної логістики та оптимізацію протікання внутрішньо суспільних потоків

Опубліковано
2020-12-29