КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СПІВПРАЦІ З ПИТАНЬ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

  • Л.С. Лісовська Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: кластер, зв’язки, взаємодія, кластерний аналіз, спільна діяльність, налагодження, формування

Анотація

У статті проведено кластерний аналіз показників розвитку взаємодії з питань інновацій за регіонами України та типами партнерів за даними статистичних щорічників протягом 2008/2020 рр. Кластерний аналіз здійснено методом ізоморфного розподілу. У результаті класифікування регіонів за різним рівнем розвитку партнерства у відносно однорідні групи на прикладі ознаки партнерства з підприємствами однієї галузі та вивчення диференціації рівня розвитку інноваційного співробітництва за даним типом партнерів обґрунтовано характеристики, основні тенденції зміни складу груп та їх якісних параметрів.

Біографія автора

Л.С. Лісовська, Національний університет «Львівська політехніка»

к.е.н., доцент

докторант, Луцький національний технічний університет

Опубліковано
2020-12-29