СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ СИСТЕМИ ХАРЧУВАННЯ

  • Євгенія Святославівна Палійчук ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
  • Ігор Васильович Павлик ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Ключові слова: субיּєкти системи харчування, ресторанний бізнес, обслуговування населення, сфера громадського харчування

Анотація

У статті розглянуто стан та проведено оцінку розвитку підприємств системи харчування української економіки. Проведено аналіз динаміки кількості підприємств ресторанного бізнесу в розрізі років. Опрацьовано наукові здобутки попередніх досліджень та запропоновано шляхи подальшого розвитку сфери громадського харчування.

Біографії авторів

Євгенія Святославівна Палійчук, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Ігор Васильович Павлик , ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

аспірант

ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Опубліковано
2020-12-29