ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА РЕГІОНУ: ВЕКТОРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА СВІТОВОГО ДОСВІДУ

  • С.Ф. Таран ДИРЕКТОРАТ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИК У СФЕРІ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ
Ключові слова: інноваційне підприємництво, інновації, інноваційна інфраструктура, технологічні парки

Анотація

У статті розглянуті теоретичні положення інноваційного розвитку підприємств із врахуванням світового досвіту. Визначено, що ефективне функціонування технополісів, міст високих технологій (HiTech City), технопарків, науково-технічних альянсів, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, спеціальних економічних зон, консалтингових фірм і компаній, а також консорціумів, концернів, кластерів, холдингів, фінансово-промислових груп та ін. допомагає вдосконалити галузеву структуру виробництва і прискорити соціально-економічний розвиток підприємств; активно впроваджувати у виробництво вітчизняні і зарубіжні науково-технічні розробки і винаходи з подальшою передачею результатів для широкого використання на внутрішньому та зовнішньому ринку.

Біографія автора

С.Ф. Таран, ДИРЕКТОРАТ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ. ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИК У СФЕРІ НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ

головний спеціаліст відділу розвитку дослідницької та інноваційної інфраструктури Головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій МОН України

Опубліковано
2020-12-29