ЕНОГАСТРОНОМІЧНИЙ МАРШРУТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

  • Ю.Є. Дащук Луцький національний технічний університет
Ключові слова: сфера послуг, готельно-ресторанне господарство, сфера гостинності, туристичне обслуговування, еногастрономічний маршрут, гастрономічний туризм

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «еногастрономічний туризм», розкрито підходи до формування  та особливості розвитку еногастрономічних туристичних маршрутів в Україні. Обгрунтовано їх важливість для розвитку сфери послуг у сільській місцевості.

Опубліковано
2020-12-30